S'entén per exposició a la combinació entre els tres elements anteriors: obertura de diafragma, velocitat d'obturació i ISO.

Per entendre correctament en què consiteix l'exposició, veurem primer què és el triangle de l'exposició i després farem servir un exemple.

Al triangle d'exposició podem veure que existeix una relació entre els tres elements clau de la fotografia. Com es facin servir influirà significativament al resultat final de la imatge que s'obtingui i depén únicament del fotògraf i de quin efecte desitgi obtenir.

Triangle d'exposició

Una exposició correcta és aquella que fa que l'indicador del fotòmetre de la nostra càmera quedi, en la majoria dels casos, al centre. Per aconseguir-ho, només caldrà ajustar els valors d'obertura i velocitat d'obturació segons sigui necessari. Cal recordar també el que es va mencionar a les entrades  obertura, velocitat e ISO.

La relació entre obertura i obturació és lineal, de manera que si augmentem una haurem de reduir l'altra en la mateixa proporció. Per exemple, una foto feta amb els valors f/4 @ 1/250 s'hauria pogut fer també amb els valors f/5.6 @ 1/125 o f/8 @ 1/60. Una imatge subexposada (més fosca) serà la que desplaça l'indicador cap a l'esquerra i una imatge sobreexposada (més clara) serà la que desplaça l'indicador cap a la dreta. El número de passos de sub o sobreexposició vindrà indicat pel número sobre el que es situï l'indicador. Per exemple, una imatge feta amb una exposició -2 direm que està subexposada dos passos.

Els objectius amb obertura de diafragma major es coneixen també com a "objectius ràpids" perquè permeten fer fotos a velocitats més altes.

Llavors, quantes combinacions hi ha per aconseguir una exposició correcta? Veiem que, com a mínim, n'hi ha sis. Quina d'elles escollirem dependrà de quin efecte volem crear.

Vegem a continuació com combinar, per exemple, la velocitat d'obturació i l'obertura:

Es pot apreciar clarament que totes dues imatges estan correctament exposades. Ara bé, què hem aconseguit amb la combinació de la velocitat d'obturació i l'obertura a totes dues fotos? Contestarem aquesta pregunta amb més detall:

  • A la foto de la dreta el temps d'exposició és de 6 segons i per tant, com menys velocitat més moguts apareixen els vehicles donant el típic efecte de moviment.
  • Un altre efecte interessant es produeix en fer una foto amb una obertura més tancada com la de la dreta és l'efecte d'estrella que es produeix a les llums tal i com es pot veure a les llumeneres de la foto. Per altra banda, a la foto de l'esquerra i com que està feta amb una obertura molt més gran, no es produeix aquest efecte.

Podem arribar a la conclusió que de les sis combinacions correctes per exposar una foto dèiem abans no n'hi ha una que sigui millor o pitjor que les altres ja que es tracta d'alguna cosa completament subjectiva així que haurem de prendre una decisió en funció de la foto que vulguem fer. Dit d'una altra manera, la nostra creativitat serà qui ens faci fer una foto o una altra.